Een wadi langsheen onze parking

Wist je dat… we langsheen onze parking een wadi installeerden om de waterlaag in stand te houden t.o.v. de omgeving?

Een wadi is een opslag- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater. De term is ontleend aan de Arabische naam voor een – vaak droog – rivierdal en staat in het Nederlands voor Water, Afvoer, Drainage en Infiltratie.

Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt het tegen wateroverlast en droogte.

Deel dit bericht