LEAN bij Wyckaert, sharing is caring

De bouwcollega’s van Houben, Vandenbriele en Elk-groep op bezoek bij Wyckaert. Het doel is ”Sharing is Caring” over de LEAN-methodiek die als objectief heeft zo efficiënt mogelijk te werken.

Op de agenda:

✔️ LEAN bij Wyckaert, hoe gaat dat?

✔️ 2 werfbezoeken in het Gentse, onze parkeertoren bij UZ Gent & wooneenheden aan The Loop.

LEAN vraagt nauwe betrokkenheid van alle partijen binnen een project, zo kan snel geanticipeerd worden bij onvoorziene uitdagingen en worden werkprocessen continu bijgestuurd. Dit alles met het oog op meer kwaliteit en een optimale doorlooptijd.

Bedankt voor het bezoek, interessant om de koppen bijeen te steken.

Deel dit bericht