We verlengen onze ISO 9001 & ISO 14001 certificaten

En daar zijn we trots op, want het behalen van de ISO-normen is een zaak van alle medewerkers. Het vraagt betrokkenheid van iedereen om gestroomlijnd te werken en overbodige processen te elimineren.

Daarnaast zien we hierin ook het effect van de vele digitaliseringsinspanningen binnen ons bedrijf: processen kunnen sneller, efficiënter en betrouwbaarder worden uitgevoerd dan voorheen. Bijkomend zorgt de implementatie van deze processen voor een onmiddellijke impact op onze milieu-inspanningen.

Voor wie niet vertrouwd is met deze termen: ISO 9001 is een internationale standaard die betrekking heeft op kwaliteitsmanagement en focust op de effectiviteit van bedrijfsprocessen om de gewenste resultaten te bereiken.

ISO 14001 slaat op milieumanagementsystemen en wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te waarborgen.

Deel dit bericht